Czy można zakopać stal ocynkowaną??

Czy można zakopać stal ocynkowaną??

Innym powszechnym narażeniem dla stali ocynkowanej ogniowo jest częściowo lub całkowicie zakopane w glebie. … Nawet w bardzo bliskiej odległości, warunki glebowe mogą mieć znaczne wahania. Głównymi czynnikami decydującymi o korozyjności gleby są wilgotność, poziom pH, i chlorki.