ความแตกต่างระหว่างการชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อนชุบสังกะสีและอะไรคือสิ่งที่?

ความแตกต่างระหว่างการชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อนชุบสังกะสีและอะไรคือสิ่งที่?

จุ่มร้อนชุบสังกะสีเป็นกระบวนการของการใช้การเคลือบสังกะสีป้องกันโดยสินค้าจุ่มในอ่างสังกะสีหลอมเหลว. … ชุบสังกะสีหรือชุบเป็นกระบวนการที่สังกะสีถูกนำไปใช้โดยใช้ปัจจุบันของกระแสไฟฟ้าได้. มันเป็นเคลือบบางกว่าจุ่มร้อนชุบสังกะสีทำให้มันไม่เหมาะสมสำหรับการใช้งานกลางแจ้ง.